Telfast kids 30mg (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/62d4cace6b9b4df7880c8b5ffb976d04.png
SP2756779
2.700 đ
viên
Thuốc chống dị ứng
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm