Thyrozol 5mg MERCK (Hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/08d6535d829e49a09a8273e8317f122e
SP000039
160.000 đ
Hộp
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm