Titanoreine 20g France (tube)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/95175b9762fc4af2a71d4be59b7e81c5.jpg
SP2756381
Liên hệ
tube

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm

Sản phẩm cùng danh mục