Trangala A 8g Mediphar (Lốc)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/8fa8a8f2c6374312aa677d49cdb55992
SP000860
240.000 đ
Lốc
Thuốc ngoài da
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm