Viên Uống Bồi Bổ Sức Khỏe Đông Trùng Hạ Thảo Tenken 60 Viên