VOHTO( KS) (LỌ)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/0cad365a39e740a5a61d7c17db0167a0.png
SP2756747
46.000 đ
LỌ
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm