Zyloric 300mg Aspen (hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/005b2c81c0c1423aab6fc2de6d5a4581
SP001433
156.800 đ
hộp
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm